Rubinen er foreningens medlemsblad, som udkommer 2-3 gange om året.
Det er vigtigt at medlemmerne selv tager ansvar for at bladet bliver så indholdsrigt som muligt, så derfor opfordrer vi jer til at indsende alt hvad der kan have interesse for resten af foreningen. En god historie, en artikel I vil dele med os, en bog I har læst. Ja, hvad som helst.
Send det til nuværende redaktør Anni Pedersen. annipedersen@hotmail.com