RUBINEN 1. 2017

Indhold:
Referat fra Generalforsamling
Formandens beretning

Generalforsamling RTS foreningen den 20-11-2017

Fredericia vandrehjem kl. 9.30

Dagsorden:

 

 • Valg af dirigent og referent
  • Jørgen dirigent og Helle referent.

 • Godkendelse af dagsorden
  • Ok

 • Bestyrelsens beretning:

 

RTS foreningen 2017.

 

Vi har i det forløbne år brugt megen tid på at vente, vente på de lukkede op for ansøgning af SM-midler og dernæst svar på om vi var bevilliget pengene, som var afgørende for om vi kunne afholde disse arrangementer, hvilket var en meget sen udmelding de kom med i slut juni måned.

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene var et ”krisemøde” da vi stod overfor beslutningen om vi skulle afmelde Musholm. Punkt 1 vi havde ingen penge og havde vi nok is i maven – Punkt 2 det vi var blevet sat i udsigt ikke kunne opfyldes. Vi valgt på dette tidspunkt at afmelde stedet ,da vi ellers hæftede for et ret stort pengebeløb vi ikke ville få noget ud af og vi kontaktede derefter Fredericia vandrehjem, dette gav en del skriveri, men stor ros til vandrehjemmet og deres velvillighed i at finde denne weekend til os.

Vi har også afholdt vores weekend på Vork fdf lejr, dette var noget af en udfordring da der er skiftet lejrchef og det har været noget af en kamp at få en kontrakt igennem til trods for vi var booket og dernæst at få en nøgle udleveret, derefter kom skuffelsen over manglende tilmelding til arrangementet vi var knap 20 personer samlet i en så stor lejr, men når det er sagt skal det så siges at de der var der, stor hyggede og alle bidrog med at hjælpe til med underholdning – madlavning og ikke mindst oprydning bagefter. Glæden var også stor da hestevognsfolket trillede ind på gårdspladsen, tror glæden er ligeså stor for hestevognsfolkene.

Stor tak for forståelsen for vores omsadling af denne weekend og hurtig tilmelding til arrangementet det har gjort det nemmere at arrangere noget selv om det også denne gange er rent socialt da vi jo ikke kunne nå at få foredragsholdere på banen med så kort varsel.

Til trods for disse udfordringer i år vil jeg sige det igen i år er en glæde at kunne samle tropperne og ikke mindst for vores RTS børn / unge.

På RTS bestyrelsens vegne

Karin Kirkedal Hansen

 

 

 • Aflæggelse af regnskab.

  • Gennemgået af Lene. Regnskab vedlagt.

    

 • Indkomne forslag:

Ændring af vedtægternes § 4.2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i september, med 2 måneders varsel – til Ordinær generalforsamling afholdelse i sidste kvartal af året, indkaldt med 2 måneders varsel.

 • Generalforsamlingen har besluttet at ændre regnskabsåret fra 01/01 til 31/12. Der skal laves et tillæg til vedtægterne som bestyrelsen udarbejder.

Generalforsamlingen er der forslag om at ændre til 2.kvartal.

Work arrangement afholdes andet sted og Fredericia bibeholdes

 • Bibeholder Fredericia i foråret, hvor generalforsamlingen afholdes.

 • Bestyrelsen arbejder videre med efterårsarrangementet.

   

 • Valg til bestyrelsesmedlemmer: Karin ønsker genvalg – Christina ønsker kun genvalg ifald ikke andre melder sig.

  • Christina genvalgt.

    

 • Valg af 2 suppleanter

  • Peter Cornett genvalgt

  • Majbrit genvalgt.

    

    

 • Valg af intern revisor

  • Claus er valgt.

    

    

 • Evt.

  • Egenkapital bruges til f.eks. ud af huset arrangementer f.eks. udflugt til Legoland, Løveparken eller lignende.

  • Hjemmesiden skal blive.

  • Facebook-siden forbliver lukket.

  • Anni ønsker små historier fra vores hverdag til Rubinen.

  • Hvordan får vi flere medlemmer? Skrive til de genetiske afdelinger. Hvor mange børn bliver der i dag født?

  • Lave et anonymt spørgeskema til dem, der har meldt sig ud eller aldrig kommer.

  • Få foredragsholdere ud omk. Familieliv; bofællesskaber – sårbarhed, sorg mm.

  • Bestyrelsen er enig om, at foreningen meldes ind i ”Center for sjældne handicaps”, der skal laves T-shirt med logo, adresse til hjemmeside mm., netop for at skabe synlighed omkring foreningen.

 

    Rts bestyrelsen

 

 

Søges:                                           indlæg til RUBINEN

 

 

Redaktøren ønsker jer alle en rigtig dejlig jul og et godt nytår        

              

…………………………………………………………………….

Håber at vi i næste nummer kan indsætte en dejlig historie som du fortæller.

 

 

 

Redaktør af RUBINEN: Anni Pedersen, Rødlersvej 80, 2990 Nivå. tlf:49145314 .E-mail. annipedersen@hotmail.com

Adm. Af Hjemmesiden: Anni Pedersen

Den hjemmeside er: www.rubinstein-taybisyndrom.dk

Husk også at vi er på facebook. Se efter Rubinstein-Taybi  gruppen.

 

Arrangementer i 2018:

Forårsarrangement i maj kommer ud senere

Hyggeweekend i  Agger : 13-14-15- juli

Efterårsarrangement Danhostel Amager 7.-9. september

 

Bestyrelsen:

Formand:                     Karin kirkedal Hansen       Fyrrelunden 25, 7130 Juelsminde                                             tlf: 23866465

Næstformand:                                        Inge Madsen                      Møllevej  29, 5260 Odense S                                                        tlf: 30433509

Kasserer:                      Lene Nielsen                      Brombærvej 2, 7800 Skive                                                              tlf:25301002

Medlem:                      Christina Hansen              Egevænget 412, 7190 Billund                                                         tlf: 40791511

Medlem:                      Helle Marshall Cornette Snorhavevej 18, Stollig 6200 Aabenraa                                    tlf: 73617373

Suppleant:                   Peter Cornette                                           

Suppleant:                  Maibrit Lilleø