Rubinen nr. 1 2014

Indhold

Handi-forsikring

 

Bladet OMHU

 

Årsberetning

 

Referat fra Generalforsamling 2014

 

Vork og Fredericia 2014

 

Malta

CODAN

HANDI HÆNDELSESFORSIKRING 

Hændelsesforsikringen er en forsikring, der udbetaler erstatning, hvis man har været ude for en pludselig hændelse, der forårsager personskade.

Mange handicappede kan ikke få en almindelig ulykkesforsikring på grund af et handicap eller lidelse. I stedet kan du som handicappet tegne en HANDI Hændelsesforsikring, hvor der ikke kræves helbredsoplysninger.

Hvad dækker den så?

·         Knoglebrud

·         Amputation

·         Andre beskadigelser

·         Tandskader – Enten det skyldes et ulykkestilfælde eller en tyggeskade som følge af en påvist fremmed genstand i maden.

·         Høreapparatsdækning (max. 10.000 kr.)

·         Brilleskadedækning – Ved pludselig skader på briller med styrke. (max. 6.000 kr. og 1 skade pr. år)

·         Dødsfaldsdækning – 35.000 udbetales til boet, hvis du dør som følge af et ulykkestilfælde. 

·         Ulykkestilfælde ved epileptiske anfald.

Med en HANDI Hændelsesforsikring er du dækket døgnets 24 timer, altså også når du er i beskæftigelse som f.eks. på beskyttet værksted eller lign.

 

Priser og dækninger: (2014-priser)

Dækning

Årlig præmie

125.000

742,00

250.000

1.381,00

375.000

2.021,00

450.000

3.461,00

Præmier og summer er inklusive skatter og afgifter, og tillægges herudover skadeforsikringsafgift på 1,1 % til staten. Præmier og summer indeksreguleres årligt efter det summariske lønindeks.

Er du interesseret i at vide mere omkring HANDI Forsikringer og hvad vi kan tilbyde dig, så tjek vores hjemmeside: www.handiforsikringsservice.dk

Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 36 35 96 40 eller at skrive til handi@lev.dk – eller til postadressen Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

HANDI BOFORSIKRING

Forsikringen for udviklingshæmmede i bofællesskab eller med tilknyttet hjemmevejleder i hjemmet

Forsikringen har følgende grunddækninger:

·         Dækker dine personlige ejendele i tilfælde af brand, tyveri, vandskade, færdselsskade og hærværk.

·         Tyveri fra aflåst bygning (indbrud)

·         Ran, røveri og simpelt tyveri

·         Retshjælpsforsikring

·         Ansvarsforsikring

·         Verdensrejsedækning

Forsikringen er opdelt i forskellige dækningssummer, alt efter hvor meget værdi, den enkeltes personlige ejendele repræsenterer, kan der frit vælges indenfor disse rammer:        

Forsikringssum

Årlig præmie (2014)

168.800 kr.

670,00 kr.

338.000 kr.

890,00 kr.

507.000 kr.

1.170,00 kr.

675.000 kr.

1.425,00 kr.

Derudover er der mulighed for at tegne følgende tilvalgsdækninger til Boforsikringen:

·         Glas & kumme – Dækker glas og kummer, men vær opmærksom på, at du i de fleste tilfælde er dækket via din udlejeres forsikring.

·         Elskade - Dækker skader på hårde hvidevarer og elektriske apparater som følge af kortslutning, induktion og lynnedslag med max. 33.500 kr. (2014) pr. apparat

·         Elektronik - Med en sådan dækning i Codan er alle husstandens elektriske apparater dækket ved pludselige skader og funktionsfejl. Dækningen dækker dine apparater i op til 4 år fra købsdato - også de apparater, der er købt inden dækningen træder i kraft. Selvrisiko 1.112 kr. (2014)

·         Udvidet rejseforsikring - Sikrer dig erstatning, hvis du bliver nødt til at afbestille en rejse af op til 60 dages varighed. Det kan fx være nødvendigt, hvis du bliver alvorligt syg, kommer ud for en ulykke eller oplever dødsfald i familien.

·         Hund ansvar – lovpligtig ansvarsforsikring, når du er hundeejer

Dækning

Årlig præmie (2014)

Glas- & Kummeforsikring

322,00 kr.

Elskadedækning

232,00 kr.

Elektronikdækning

499,00 kr.

Udvidet rejseforsikring (afbud)

445,00 kr.

Hundeansvarsforsikring

390,00 kr.

Præmier og summer er inklusive skatter og afgifter, og tillægges herudover skadeforsikringsafgift på 1,1 % til staten. Præmier og summer indeksreguleres årligt efter det summariske lønindeks.

Er du interesseret i at vide mere omkring HANDI Forsikringer og hvad vi kan tilbyde dig, så tjek vores hjemmeside: www.handiforsikringsservice.dk

Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 36 35 96 40 eller at skrive til handi@lev.dk – eller til postadressen Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

 

????????????????????????????????????????????????

 

 

Folkepensionist og hvad så med økonomien?

Når man som førtidspensionist bliver folkepensionist, betyder det at udbetalingen fra ens pension, bliver væsentlig nedsat i forhold til når man var førtidspensionist.

Nedenstående eksempler viser hvordan det ser ud i 2014.

                                            I dag                            Folkepension                 Indtægtsnedgang

Højeste Førtidspension        226.596        144.540                       82.056           

Mellemste Førtidspension     179.016        144.540                         34.476

Ny førtidspension                 211.920        144.540                       67.380

 

Dette betyder selvsagt, at det kan være rigtig svært at få råd til andet end de faste udgifter og derved kan man have svært ved at opretholde de samme muligheder rent økonomisk som før. Dvs. der bliver måske ikke råd til så mange ture/ferie eller andre udskejelser, der koster en del penge.

For at mindske denne nedgang i indtægt, er her et par ideer til hvad man kan gøre.

ATP/SUPP

For et ganske lille beløb hver måned kan man lave en ATP Livslang Pension – er som navnet siger – en livslang ydelse. Det vil sige, at du har ret til at få pension, fra du bliver folkepensionist og resten af dit liv.

Er du i dag på Ny Førtidspension bliver der automatisk fratrukket 90 kr. til indbetaling af ATP. Hvorimod hvis du er på den gamle ordning og har Højeste Førtidspension, skal man selv aktivt melde sig til.

Derudover har man mulighed som førtidspensionist, at indbetale til SUPP, der er en ordning der giver førtidspensionisterne lidt mere at leve for, når man bliver folkepensionist.

Hver måned betaler man 163 kr. og kommunen betaler 326 kr. pr. måned til SUPP.

Du tilmelder dig SUPP hos Udbetaling Danmark.

 

Nedenstående skema viser hvor meget man kan få udbetalt i ATP/SUPP, alt efter hvornår man er startet.

Alder

ATP

SUPP

Samlet

20

17.110

19.973

37.083

30

11.427

14.464

25.891

40

7.109

9.793

16.902

50

3.810

5.793

9.603

60

815

1.516

2.331

 

Opsparing

Med en Alderspension kan du sikre dig en pensionsopsparing, som kan udbetales på en gang eller over en årrække, hvis det passer dig bedre.

Derfor er opsparing i Alderspension et rigtig godt supplement til Folkepensionen og andre sociale ydelser.

Fordele ved Alderspension

  • Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale – dog ikke mere end 28.100 kr. om året.
  • Du bestemmer selv i hvor mange år, du vil indbetale.
  • Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingen, da du ikke har fradrag for indbetalingen.
  • Du bliver ikke modregnet Folkepensionen/Førtidspensionen med en Alderspension.

Her er nogle eksempler i (nutidskroner)på hvor meget man kan forvente at få udbetalt, den dag man bliver folkepensionist.

Alder

Indskud pr.mdr.

Udbetalt

Indskud pr. mdr,

Udbetalt

 

 

 

 

 

 

 

20 år

519 kr.

300.000 kr.

864 kr.

500.000 kr.

 

30 år

502 kr.

225.000 kr.

893 kr.

400.000 kr.

 

40 år

513 kr.

165.000 kr.

1.010 kr.

325.000 kr.

50 år

502 kr.

100.000 kr.

1.004 kr.

200.000 kr.

60 år

557 kr.

45.000 kr.

1.053 kr.

85.000 kr.

 

 

Hvad så nu?

Er du blevet interesseret i, at få et forslag på en pensionsopsparing via Landsforeningen LEV og Handi Forsikringsservice, så kontakt os på telefon 3635 9640 eller på mail Handi@lev.dk.Alternativet er at kontakte ens eget pengeinstitut eller forsikringsselskab.

 ..............................................................................................................................

 

Indlæg til Rubinen:

 

Nationalt Videnscenter for Oligofrenipsykiatri udgiver et magasin "omhu". Bladet udgives fire gange om året. Man kan få bladet tilsendt gratis ved at sende en mail til: omhu@oligo.dk. Bladet henvender sig både til personale og pårørende. Bladet omhandler udviklingshæmning og psykiatri.

Selvom I måske tænker, hvad har det med mig at gøre/vores børn har da ikke en psykiatridiagnose, er der mange gode artikler, som vi kan få noget ud af at læse.

Nr. 2 fra august 2014 omhandler bl.a.:

"Skam ligger til grund for psykiske lidelser"

"I Norge sætter de gode relationer højt i behandlingen af udviklingshæmmede med psykiske lidelser"

"Vitaminer og mineraler"

"Barrierer i mødet med Sundhedsvæsenet"

"Samarbejde mellem pædagoger og læger giver gode resultater"

"Mennesker med udviklingshæmning fejler meget"

"Motion er bedst i fællesskab"

"Sundhed skal fastholdes"

 

Venlig hilsen Bodil

 

....................................................................................................................................

Årsberetning

for RTS foreningen i Danmark

 september 2013 -september 2014

Efter generalforsaqmlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand                             Karin Kirkedal Hansen

Næsrformand                                           Inge Madsen

Kasserer                              Søren Hansen

Medlem                              Jens Gammelby

sekretær                             Christina Agervig

Redaktør på Rubinen         Anni Pedersen

Suppleant                            Anni Pedersen

Suppleant                            Benedicte Meyer

Ekstern revisor

Bestyrelsens arbejdspunkter det forløbne år:

Forårsarrangement

Efterårsarrangement/generalforsamling

Malta

Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder. Det ene i forbindelse med sidste generalforsamling og et hos Inge. Resten af kommunikationen er foregået via telefon og mails.

Forårsarrangementet hvor vi fejrede vores 20 års jubilæum i Vork ved Vejle, var som altid en hyggelig og dejlig oplevelse. Christina og Ole havde gjort et stort arbejde i at få deres heste med til Vork til stor glæde for vores hesteglade børn/unge og mange fik en eller flere trækture. Christina havde ligeledes sørget for at der var hestekørsel af et lokalt ægtepar, som kørte rigtig mange ture i det dejlige område, til stor fornøjelse for både hestetøjleren og hans kone og de der sad bagi. Ja de havde endda taget en hel pose snolder med til passagererne.

Hejsning af flag og optænding af bål var som sædvanligt Pouls fortjeneste, hvilket vi nød godt af sammen med snobrød, kaffe og kage.

Lørdag aften stod i festens tegn med smukt dækket bord og lækkert mad udefra. Musikken  blev leveret af vores kendte Jacob Jensen Band som altid er veloplagt til underholdning og dans.

Igen i år havde vi stor glæde af de 2 barnepiger der var behjælpelige med servering af mad + oprydning og pasning af de sovende børn eller de der havde lyst til et spil i pejsestuen.

Også i år holdes efterårsarrangementet i Fredericia

Vores efterårsarrangement i år bestod af orientering  vedrørende forsikringer for vores RTSere, leveret af LEVs forsikringsmand Jens - Kristian Møller.

Teatergruppen RATATAS leverede underholdning for hele familien lørdag over middag, hvorefter der var bowling. Vi sluttede lørdag aften af med KARAVANA band som er en kendt gruppe fra Århus, bestående af mennesker med udviklingshæmning.

Anni har igen i år gjort et stort arbejde for en Maltatur som vi var 5 familier der gjorde brug af. En rigtig dejlig dejlig tur, med ønske om at hun har mod på at arrangere endnu en tur og forhåbentlig har flere fået lyst til at deltage.

På bestyrelsens vegne

Karin Kirkedal Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat generalforsamling 14. september 2014

Dirigent:

Claus er valgt.

Referent:

Christina er valgt.

Formandens beretning:

2 bestyrelsesmøder. Det ene i forbindelse med sidste generalforsamling. Et møde hos Inge. Forårsarrangement i Vork med heste, hestevogn, bålarrangement, festmiddag, Jakob Jensen Band, Barnepiger. Maltatur. Efterårsarrangement med forsikringsmand, Teatergruppen Ratata, Caravaneband.

Vi forsøger at få Jakob Jensens band fremover.

Regnskab:

Indtægt fra Socialministeriet på 96.000 kr. Nedgang på 30-35.000 kr. Har ikke de seneste år brugt de penge der er bevilget, men de kan bruges til at finansiere de næste års mulige underskud.

Brobiss:

Søren argumenterer for, at udgiften ikke dækkes, da de kun kan dækkes med kontingentindtægten. Majbritt vil blive ked af at skulle undvære betalingen. Karin foreslår, at hvert andet arrangement foregår på Sjælland. Shirley foreslår, at udgiften dækkes for dem der har behovet.  Bruno vurderer, at udgiften er en del af noget de laver sammen som familie. Der kunne eventuelt laves en ordning, så alle bidrager til udgiften. Claus siger, at alle kommer alligevel. Kan man lave en ordning, så man kan søge bestyrelsen om at udgiften dækkes. Anni argumenterer, at hvis man står i den situation, at man ikke har økonomi til brobiss, så vil man nok hellere blive hjemme. Bruno foreslår, at punktet udsættes til næste år, så der udarbejdes et ordentligt beslutningsgrundlag. Det foreslås, at der afkrydses på tilmeldingsskemaet.

Punktet udsættes til 2015.

Malta:

Anni melder ud, hvornår de tager til Malta. Karin foreslår, at Anni arrangerer og bestiller rejserne. Har nogen lyst til at deltage næste år? I år deltog 5 familier.

Afholdelse af bestyrelsesmøder enkelt dag/weekend:

Bente undrer sig over, hvorvidt det er nødvendigt nu. Anni fortæller, at det har bestyrelsen gjort før, så det er ikke noget nyt. Anni argumenterer, at det er helt på sin plads, at Tordenskjolds soldater bliver honoreret for de tid og penge der lægges i bestyrelsen. Søren foreslår, at en bestyrelsesweekend kan bruges til at få klaret de opgaver der er. Karin argumenterer, at man kan finde billige tilbud og selv betale drikkevarer. Inge argumenterer, at på alm. møder er der travlt, fordi man skal af sted for at komme hjem. Majbritt vurderer, at der skal holdes bestyrelsesweekend. Bruno synes der skal holdes strategiseminar for de næste år. Anni argumenterer, at der ellers aldrig er tid til at drøfte, hvad vi vil med foreningen fremadrettet. Karin foreslår, at der muligvis kan blive tid til at have fokus på, hvordan vi kan bruge LEV osv. Bente siger, at det giver god mening med forberedelsesweekends, hvis der skal bæres noget nyt ind i foreningen. Søren argumenterer, at bestyrelsens aktuelle arbejde retfærdiggør en bestyrelsesweekend. Claus spørger, hvorfor ægtefællerne skal deltage? Søren svarer, at ægtefællerne inddrages i forberedelsen og arbejdet.

Det konkluderes, at bestyrelsen kan afholde planlægningsweekend.

Indgåede forslag:

Ingen indkomne

Valg til bestyrelsen:

Inge ønsker genvalg.

Jens ønsker ikke genvalg.

Søren ønsker genvalg, men vil gerne af med kasserer-posten eller delopgaver som fx. ansøgning til SM.

Shirley stiller op til bestyrelsen. Helle stiller op til bestyrelsen.

Valgt er:

Inge, Søren og Helle.

Suppleant:

Shirley og Peter.

Intern revisor:

Claus er valgt.

Evt.

Shirley foreslår, at der også fremover er teater eller underholdning for børnene.

Bente foreslår, at der bliver arrangeret og uddelegeret ansvar omkring barnepigeordning under møder.

Bente fortæller om Rare Connect, hvor man kan få svar på spørgsmål omkring sjældne diagnoser. Spørgsmål skal stilles på 5 hovedsprog. Helle har lovet at stå for at være behjælpelig med at stille spørgsmål på Rare Connect.

Karin opfordrer til, at der indsendes indlæg til Rubinen.

Søren spørger ind til, hvorvidt der er samarbejde med Stense Farholt.

Karin foreslår, at det undersøges, hvorvidt det giver mening, at foreningen bliver medlem af Sjældne Diagnoser.

Ref. Christina Hansen

 

 

 

 Kære RTS familier

Tak for en dejlig weekend på Fredericia vandrehjem de 11-13.sep. Vi var samlet 55 glade mennesker nogle kom nogle gik, men dejligt man møder op til trods for man også kan have andet i sin kalender.

Fredag ankom man som man plejer ”dryssende” alt efter arbejdstid og hentende ”børn” men alle var der til fællesspisning kl. 19 og med efterfølgende socialt samvær.

Vi fik også sagt velkommen til den nye familie i foreningen, Frederik på 21 år og hans forældre Kristina og Jesper

Lørdag startede med morgenmad, derefter en god times underholdning af Jens – Kristian LEV’s forsikringsmand, der fortalte om, hvilke forsikringer og pensions opsparinger, der ville være godt for vores RTS’er så de kan få en tålelig alderdom når de går fra førtidspension til folkepension ( det varer heldigvis mange år endnu). Imens vi blev underholdt med dette, var der nogle søde søskende der tog sig af underholdningen af vores RTS børn/unge. Der blev bla. lavet armbånd af små elastikker til den store guldmedalje, jeg var så heldig at få 2 med hjem som nogle af pigerne havde lavet, Mikkel mente IKKE dette var noget for drenge J Han var med på en rask travetur til Madsbyparken.

Over middag havde vi besøg af en fantastisk teatergruppe Ratatas fra Århus der fortalt eventyret ”Dragen i bjerget” sjov men også lidt uhyggeligt, men alle deltog begejstret i forestillingen.

Vores traditionelle Bowlingtur blev det også til, hvor alle kæmper om at vinde og ikke kun om at være medJ Poul gjorde et stort stykke arbejde for at jeg skulle styrer kuglen det rette sted hen, hvilket aldrig lykkedes, så godt vi skal spille igen næste år.

Vi mødtes til aftensmad kl. 18 og efterfølgende dans til Caravana band.

Lørdag stod på Generalforsamling denne gang med ”kampvalg” hvilket ikke er sket før, men dejligt at der er så mange der gerne vil være med til at tegne foreningen og arrangerer vores weekender.

Bestyrelsen består deraf følgende forældre:

Mikkels mor: Karin (formand)

Line M’s mor: Inge (næstformand)

Alexes’s mor : Helle

Maiken’s mor: Christina (referent)

Josefine’s far: Søren (kasser)

SUPP. Alex’s far Peter og Marco’s mor Shirley

Rubinblad’s redaktør og tovholder på Malta turen 2015 Tobias’s mor: Anni

Med kærlig hilsen

Karin

 

 

Sæt endelig kryds i kalenderen allerede nu til næste års arrangementer:

Vork den 29 -30-31 maj

 

Fredericia den 11-12-13 september

Malta igen igen

 

Jeg vil da lige opfordre alle til at overveje om det ikke er i 2015 I skal med til Malta. Det bliver sikkert i uge 35 som det plejer, da Folkeferie som regel har gode tilbud i den uge.

Ordinær pris ligger på 5.500-6000 kr. pr. person. Vi kan som regel gøre det for omkring 3800. Det kan måske betale sig for småbørnsfamilier at betale fuld pris for de voksne og tage den ret store børnerabat de plejer at melde ud med. Så skal I selv bestille.

Det er også muligt, hvis I har is i maven, at vente og købe restpladser. Så skal I også selv bestille.

For de nye som ikke har været med før eller hørt om vores Maltature, kan jeg opfordre jer til at se på vores hjemmeside www.rubinstein-taybisyndrom.dk, hvor I kan se billeder fra tidligere år.

Jeg vil gerne så hurtigt som muligt have en tilbagemelding fra jer der er interesseret. Ikke noget bindende men bare for lige at få et indtryk af hvor mange vi kan blive.

Evt. spørgsmål besvares gerne. Send en mail til annipedersen@hotmail.com eller ring på 25465314.

 

Første aften på Malta 2014

 

 

Redaktør af RUBINEN: Anni Pedersen, Rødlersvej 80, 2990 Nivå. Tlf:49145314 .E-mail. annipedersen@hotmail.com

Adm. Af Hjemmesiden: Anni Pedersen

Hjemmesiden: www.rubinstein-taybisyndrom.dk

Husk også at vi er på facebook. Se efter Rubinstein-Taybi  gruppen.

 

===================================================

 

Det sker:      

Vork  maj 2015

Familieweekend / generalforsamling 11-13. sept. 2015

                      Maltatur august 2015 ( uge 35 )

CoolCoolCool

 

 

Bestyrelsen:

Formand:                Karin kirkedal Hansen      Fyrrelunden 25, 7130 Juelsminde                   tlf: 23866465

Næstformand:         Inge Madsen                   Møllevej  29, 5260 Odense S                           tlf: 66153863

Kasserer:                Søren Hansen                 Lokevej 17, 3600 Frederikssund                     tlf: 21374042

Medlem:                 Christina Hansen             Vilhelmsborgvej 33, 7600 Struer                   tlf: 25635390

Medlem:                 Helle Marschall Cornette   Snorhavevej 18, Stollig Åbenrå

Suppleant:               Peter  Cornette            

Suppleant:               Shirley Lausen